Opțiunea de interval. Schimbarea configurărilor

opțiunea de interval

Fotografiere cu temporizator de interval Înainte de fotografiere Înainte de a începe fotografierea cu temporizator de interval, faceţi o fotografie de opțiunea de interval la setările curente şi vizualizaţi rezultatele pe monitor.

  • Joi, Ian 7, PM Strategia Minutul următorului gol cu intervale de 15 minute - Prezentare și întrebări Pentru că momentan nu se mai poate juca MUG clasic legal cu intervale de 10 minute, cele 3 case care au MUG, adică bet, goalbet și 10bet neavând licență la noi, am zis să deschid topic nou pentru o variantă adaptată la Unibet.
  • Cum funcționează pompele în tranzacționare

După reglarea setărilor într-un mod care să vă mulţumească, închideţi obturatorul ocularului vizorului pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile şi cu expunerea. Înainte de a alege un timp de pornire, selectaţi Fus orar şi dată în meniul setare şi asiguraţi-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat la ora şi data corecte 0 Fus orar şi dată.

Fotografiere cu temporizator de interval

Recomandăm utilizarea unui trepied și dezactivarea reducerii vibrațiilor obiectivului VR. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte ca fotografierea să înceapă. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întreruptă, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.

Dacă nu sunteţi sigur, încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau folosiţi un adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare disponibile separat. Selectaţi Fotograf.

Fotografiere cu temporizator de interval

Evidenţiaţi Opțiunea de interval. Reglaţi setările temporizatorului de interval. Alegeți o zi și o oră pentru pornire, intervalul, numărul de fotografii pe interval și opțiunile pentru uniformizarea expunerii, fotografierea fără sunet, prioritatea intervalului și folderul de începere.

Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J. Pentru a începe imediat fotografierea, selectaţi Acum.

Fotografiere cu temporizator de interval Înainte de fotografiere Înainte de a începe fotografierea cu temporizator de interval, faceţi o fotografie de test la setările curente şi vizualizaţi rezultatele pe monitor. După reglarea setărilor într-un mod care să vă mulţumească, scoateţi vizorul din cauciuc şi acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile şi cu expunerea.

Pentru a alege intervalul între fotografii: Evidenţiaţi Interval şi apăsaţi 2. Alegeţi un interval ore, minute şi secunde şi apăsaţi J. Pentru a alege numărul de fotografii pe interval: Evidenţiaţi Nr. Alegeţi numărul de intervale şi numărul de fotografii pe interval şi apăsaţi J. În modul S cadru unicfotografiile pentru fiecare interval se vor realiza opțiunea de interval frecvenţa aleasă pentru setarea personalizată d1 Viteză fotografiere mod CL; 0 d1: Viteză fotografiere mod CL.

Pentru a activa sau dezactiva uniformizarea expunerii: Evidenţiaţi Uniformizare expunere şi apăsaţi 2. Pentru a activa sau a dezactiva fotografierea fără sunet: Evidenţiaţi Fotografiere fără sunet şi apăsaţi 2. Dacă este selectat Activată, sunetul produs de obturator sau de oglindă se va auzi doar atunci când oglinda este ridicată sau coborâtă la începutul sau la sfârșitul fotografierii. Focalizarea automată nu poate fi utilizată. Pentru a alege o opţiune pentru prioritatea intervalului: Evidenţiaţi Prioritate interval şi apăsaţi 2.

Dacă este selectată opțiunea Activată, fotografierea cu temporizator de interval se va încheia dacă aparatul foto nu poate focaliza sau dacă declanșarea obturatorului este dezactivată. Alegerea opțiunilor pentru folderul de începere: Evidențiați Dosar stocare începere și apăsați 2.

Evidenţiaţi opțiuni şi apăsaţi 2 pentru a selecta sau pentru a anula selecţia.

Curs 11: Integrale improprii. Integrale Gamma și Beta

Apăsaţi J pentru a continua. Începeţi fotografierea.

strategie de lucru intraday cu șablon de indicatori de canal

Evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J. Fotografierea va continua la intervalul selectat până când sunt făcute toate fotografiile. În timpul fotografierii În timpul fotografierii cu temporizator de interval, pictograma Q va clipi pe panoul de control. Imediat înainte ca următorul interval de fotografiere să înceapă, afişajul timpului de expunere va indica numărul de intervale rămase, iar afişajul diafragmei va indica numărul de fotografii rămase din intervalul curent.

cum să tranzacționați inversări în opțiuni binare

În alte cazuri, numărul de intervale rămase şi numărul de fotografii din fiecare interval pot fi vizualizate apăsând butonul de declanşare la jumătate după ce butonul este eliberat, timpul de expunere şi diafragma vor fi afişate până când temporizatorul standby se opreşte.

În timpul fotografierii cu temporizator de interval pot fi reglate setările, pot fi utilizate meniurile şi pot fi redate fotografiile. Monitorul se va stinge automat timp de aproximativ patru secunde înainte de fiecare interval. Reţineţi că modificarea setărilor aparatului foto în timp ce temporizatorul de interval este activ este posibil să determine încheierea fotografierii. Mod declanşare Indiferent de modul de declanşare opțiunea de interval, aparatul foto va face numărul de fotografii specificat la fiecare interval.

Întreruperea fotografierii cu temporizator de interval Fotografierea cu temporizator de interval poate fi întreruptă între intervale prin apăsarea J sau selectarea Pauză în meniul temporizatorului de interval. Reluarea fotografierii cu temporizator de interval Pentru a relua imediat fotografierea, selectaţi Repornire. Evidenţiaţi Repornire şi apăsaţi J. Alegeţi o dată şi o oră pentru pornire şi apăsaţi J. Încheierea fotografierii cu temporizator de interval Pentru a încheia fotografierea cu temporizator de interval înainte ca toate fotografiile să fie făcute, selectaţi Dezactivat din meniul temporizatorului de interval.

cum să faci bani 100. 000 pe lună

Nicio fotografie Nu se vor face fotografii la intervalul selectat dacă intervalul curent se încheie înainte ca fotografia sau fotografiile intervalului anterior să fi fost făcute, când cardul de memorie este plin sau dacă este selectat AF-S și aparatul foto nu poate focaliza reţineţi că aparatul foto focalizează înainte de fiecare fotografie.

Opțiune de decontare modul focalizare automată, dacă nu se face nicio fotografie după opt secunde, aparatul foto va încheia fotografierea cu temporizator de interval Activată selectată pentru Prioritate interval sau va trece la următorul interval Dezactivată selectată pentru Prioritate interval.

Activarea sau dezactivarea opțiunii Nu deranjați

Memorie epuizată În cazul în care cardul de memorie este plin, temporizatorul de interval va rămâne activ, dar nu vor fi făcute fotografii. Reluaţi fotografierea 0 Reluarea fotografierii cu temporizator de interval după ştergerea unor fotografii sau oprirea aparatului foto şi introducerea unui alt card de memorie.

câștigați bani de la zero idei de afaceri

Bracketing Reglaţi setările pentru bracketing înainte de a începe fotografierea cu temporizator de interval. Dacă bracketing-ul expunere, bliţ sau ADL este activat în timp ce fotografierea cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va face numărul de fotografii din programul de bracketing la fiecare interval, indiferent de numărul de fotografii specificat în meniul temporizatorului de interval.

Dacă bracketing-ul balansului de alb este activat în timp ce fotografierea cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va face câte o fotografie la fiecare interval şi o va procesa pentru a crea numărul de copii specificat în programul de bracketing.

Rețineți că bracketing-ul nu poate fi utilizat în timpul fotografierii cu temporizator de interval atunci când este selectată opțiunea Activată pentru Prioritate interval.

opțiuni de tranzacționare turbo de succes

Fotografiere cu temporizator de interval Alegeţi un interval mai lung decât timpul necesar pentru a realiza numărul de fotografii selectat şi decât timpul necesar bliţului pentru a se încărca, în cazul în care folosiţi un bliţ. Dacă intervalul este prea scurt, numărul de fotografii realizate poate fi mai mic decât numărul total menţionat la pasul 2 numărul de intervale înmulţit cu numărul de fotografii pe interval sau este posibil ca bliţul să se declanşeze la o putere mai mică decât cea necesară pentru expunerea completă.

De asemenea, este posibil ca puterea bliţului să scadă sub nivelul dorit dacă se face mai mult de o fotografie pe interval.

proiecte reale de investiții pe internet

Fotografierea cu temporizator de interval nu poate fi combinată cu unele funcții ale aparatului foto, printre acestea numărându-se vizualizare în timp real, înregistrare film, filmare secvențială 0 Filmare secvenţialăexpuneri îndelungate fotografierea la timpi de expunere bulb sau durată şi comutare focalizare 0 Fotograf.

Reţineţi că, deoarece timpul de expunere, cadenţa cadrelor şi timpul necesar pentru a înregistra imaginile pot varia de la un interval la altul, timpul dintre sfârşitul unui interval şi începutul următorului poate varia. Fotografierea cu temporizator de interval se va întrerupe când este selectat E autodeclanşator sau dacă aparatul foto este opțiunea de interval şi pornit din nou când aparatul foto este oprit, acumulatorii şi cardurile de memorie pot fi înlocuite fără a încheia fotografierea cu temporizator de interval.

Întreruperea fotografierii nu afectează setările temporizatorului de interval. Fotografiere fără sunet Selectarea opțiunii Opțiunea de interval pentru Fotografiere fără sunet dezactivează unele opțiunea de interval ale aparatului foto, printre acestea numărându-se: focalizare automată.

Utilarticole