Strategie opțională echilibrată

strategie opțională echilibrată

strategie opțională echilibrată exemplu de înregistrare a opțiunilor

Oferta curriculară Oferta curriculară Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin: existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare; programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ; pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive; Şcoala Gimnazială Nr.

O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

Formarea la elevi a capacitatii de a comunica eficient în situatii reale; Formarea si dezvoltarea capacitatii de adaptare si integrare în comunitate; Formarea atitudinilor de toleranta, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc; Asigurarea unei orientari scolare si profesionale optime, tinand cont de aspiratiile si aptitudinile elevilor; Formarea strategie opțională strategie opțională echilibrată si a motivatiilor necesare învatarii in conditiile unei societati in schimbare.

strategie opțională echilibrată completarea contului în opțiuni binare

Pentru a asigura realizarea obiectivelor propuse, pornind de la contextul socio-economic al zonei în care se aflã scoala, de la situatia familiilor elevilor si atitudinea acestora fata de scoala, de la resursele umane si materiale strategie opțională echilibrată scolii, consiliul profesoral a propus elevilor si parintilor un pachet de activitati optionale în alcãtuirea caruia s-a tinut cont si de optiunea elevilor si parintilor.

Oferta extracurriculara Extinderea activitatilor instructiv — educative in spatiul extrascolar; Organizarea de pregatiri suplimentare pentru prevenirea esecului scolar si obtinerea performantei; Organizarea de excursii tematice de 1 — 2 zile si de tabere scolare; Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzica; Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme si cu diferite ocazii, sesiuni de comunicari stiintifice; Organizarea unor manifestari stiintifice si artistice de Ziua Scolii; Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate; Participarea elevilor în activitatii redactionale si publicitare.

  • Новых сообщений не .
  • Беккер попробовал выбраться и свернуть на улицу Матеуса-Гаго, но понял, что находится в плену людского потока.
  • Он понимал: выбраться из шифровалки ему удастся, только если он пустит в ход все навыки поведения в конфликтных ситуациях, которые приобрел на военной службе.
  • Oferta curriculară | Scoala Nr. 3 Pipera – Voluntari
  • Cursuri optionale - Scoala Profesionala Lespezi
  • Pe ce opțiuni binare este mai bine să câștigi bani

Utilarticole